รวบคลิบการสอน

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา
จินตคณิต ชั้นอนุบาล โดยครูพลอย

วิดีโอ YouTubeวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Animals โดยครูทิวลิป

วิดีโอ YouTube

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การเปิดหนังสือราชการ 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubeการคลิกลาก

วิดีโอ YouTube


คลุมดำแล้วคลิกได้ไหม

วิดีโอ YouTube


การคัดลอกโฟลเดอร์

วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTubeComments