งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน #69

เวปไชต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา  2562ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่เอกสารดาวน์โหลดหมายเหตุ
1หนังสือนำ ที่ ศธ 04188/ว573คลิ๊กที่นี่ 
2ประกาศการจัดงานฯคลิ๊กที่นี่ 
3ผู้ประสานงานคลิ๊กที่นี่ 

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาษาไทยคลิ๊กที่นี่
2คณิตศาสตร์คลิ๊กที่นี่ 
3วิทยาศาสตร์คลิ๊กที่นี่
4นักบินน้อย สพฐ.คลิ๊กที่นี่
5สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคลิ๊กที่นี่
6สุขศึกษา และพลศึกษาคลิ๊กที่นี่
7ศิลปะ-ทัศนศิลป์คลิ๊กที่นี่
8ศิลปะ-ดนตรีคลิ๊กที่นี่
9ศิลปะ-นาฏศิลป์คลิ๊กที่นี่
10ภาษาต่างประเทศคลิ๊กที่นี่
11กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคลิ๊กที่นี่
12คอมพิวเตอร์คลิ๊กที่นี่
13หุ่นยนต์คลิ๊กที่นี่
14การงานอาชีพคลิ๊กที่นี่
15ปฐมวัยคลิ๊กที่นี่
16การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)คลิ๊กที่นี่
17การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ)คลิ๊กที่นี่
18การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ)คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมท้องถิ่น
ที่หมวดหมู่ดาวน์โหลดหมายเหตุ
1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
คลิ๊กที่นี่


กำหนดงาน "ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา 2562"
ปฏิทินงานศิลปหัตถกรม  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นทีการศึกษา
https://drive.google.com/file/d/1Ku8rVF16e8VvLzwRaWvsvND9XcAfo6Jx/view?usp=sharingComments