งานในหน้าที่

ด่วน...การดำเนินงานกิจกรรมการเขียนเรียงความ "เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย:ปลูกฝังความรักชาติ รักถิ่นแผ่นดินเกิด"  สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  จึงกำหนดปฏิทินการดำเนินการดังนี้
            1. โรงเรียนจัดกิจกรรม  "เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย:ปลูกฝังความรักชาติ รักถิ่นแผ่นดินเกิด" แล้วให้นักเรียนฝึกเขียนเรียงความตามศักยภาพตามช่วงวัย ตามรายละเอียดที่แนบตามลิงค์ด้านล่าง เป็นรายห้องเรียน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป อย่างต่อเนื่อง
            2. ครูผู้สอนคัดเลือกผลงานดีเด่นของนักเรียนเป็นรายชั้นเรียนทุกเดือน ภายในวันที่ 20  ของทุกเดือน 
            3. โรงเรียนนำส่งผลงานดีเด่นของนักเรียนไปที่เขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่ 23 ของทุกเดือน 
            4. เขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกผลงานนักเรียนจำแนกเป็นรายชั้นเรียน ภายในวันที่ 28 ของทุกเดือน 
            5. เขตพื้นที่การศึกษาจัดทำ และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ทุกเดือน
            6. เขตพื้นที่การศึกษาสรุปคัดเลือกผลงานดีเด่นประจำภาคเรียนที่ 2/2560  และจัดส่ง สพฐ.เพื่อรับเกียรติบัตรชื่นชมผลงาน ในวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2561  
   คลิกดูรายละเอียด
         
Comments