ติดตามการดำเนินงาน DLTV

โพสต์5 ก.ค. 2559 21:26โดยนายสุขอนันต์ อักษร   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2559 03:13 ]
 
การติดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม  โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 24 โรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2559
ซึ่งมีกิจกรรมที่จะต้องติดตาม 2 กิจกรรม 1 การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษา brain based learning  (bbl) และ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ตามตารางเรียนของโรงเรียนต้นทาง