Learning Innovation Skills 21th Century Award

โพสต์19 เม.ย. 2560 19:53โดยนายสุขอนันต์ อักษร   [ อัปเดต 27 ส.ค. 2560 23:53 ]
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำเสนอนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร เมิือวันที่ 21 สิงหาคม 2560
Comments