นิเทศติดตามความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ (O-NET)

โพสต์25 ม.ค. 2561 01:37โดยนายสุขอนันต์ อักษร
ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2560 ตามคำสั่ง สพฟ.หนองบัวลำภู เขต ได้มอบหมายให้นายสุขอนันต์  อักษร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ติดตามความพร้อมของโรงเรียนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของศูนย์เครือข่ายเมือง 6  และศูนย์เครือข่ายเมือง 8  ผลปรากฏว่า โรงเรียนทุกโรงเรียนได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนด้วยรูปแบบการเพิ่มชั่วโมงเรียนในวันปกติ เพิ่มแหล่งเรียนรู้สืบค้น และสอนเสริมในวันหยุดราชการ ดูรูปเพิ่มเติม
Comments