กิจกรรมตามไปดู ปีการศึกษา 2560

โพสต์3 ม.ค. 2561 01:34โดยนายสุขอนันต์ อักษร
ตามคำสั่งเลขที่ 937/2560 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายสุขอน้นต์  อักษร  ศึกษานิเทศชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้ดำเนินการกิจกรรมตามไปดู ปีการศึกษา 2560 ในศูนย์เครือข่ายที่รับผิดชอบ คือ ศูนย์เครือข่ายเมือง 6 และศูนย์เครือข่ายเมือง 8 ในระหว่างวันที่ 19-25 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
Comments