กิจกรรมการนิเทศ

โพสต์5 ก.ค. 2559 20:27โดยนายสุขอนันต์ อักษร   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2559 03:50 ]
เมื่อวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม ศนฐ. ได้จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์

หลักสูตรที่ 3.2 การพัฒนาทักษะ ict เพื่อการนิเทศการศึกษา

ซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์ที่หน้าตาดี จากทั่วประเทศ จำนวน 150 ท่าน

ณโรงแรม  the idol residence  จ.จังหวัดปทุมธานี
ประเมินคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ปี 2559