ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา  15 มิถุนายน  2563  คลิกเลย
CR :  ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาาบุคลาการรับผิดชอบงานพัฒนาคุณธรรมนักเรียและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8-10  11 มิถุนายน  2563  ณ ห้องประชุมนเรศวร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
CR :  ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ข่าวการศึกษา 10  มิถุนายน  2563  คลิกเลย
CR :  ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

การประชุมคณะทำงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณธรรมนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุ​ทธ


ข่าวการศึกษา 5 มิถุนายน  2563  คลิกเลย
ที่มา : ประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
 

Comments