จัดการเรียนการสอนออนไลน์

คำสั่ง DL Team สพป.หนองบัวลำภู เขต 1


งานด่วนของโรงเรียน ที่ ศธ 04005/ว652
การรายงานผลความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์


การปรับผังรายการออกอากาศ ระหว่างวันที่ 1 -  30  มิถุนายน  2563
ประกาศจัดหวัดหนองบัวลำภู ฉบับที่  9  ลงวันที่ 31  พฤษภาคม  2563
Comments