กิจกรรมนิเทศ

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา จากนวัตกรรม "NAKDoCA Model"
  ส่ง 28 ส.ค. 2560 00:06 โดย นายสุขอนันต์ อักษร
 • Learning Innovation Skills 21th Century Award กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำเสนอนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร เมิือว ...
  ส่ง 27 ส.ค. 2560 23:53 โดย นายสุขอนันต์ อักษร
 • ประเมินคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็้นเลิศ วันนี้คณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ  ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วย 1 นายศุภชัย  เจริญขำ รองผู้อำนวยการสำน ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2559 03:22 โดย นายสุขอนันต์ อักษร
 • ติดตามการดำเนินงาน DLTV  การติดการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม  โรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 24 โรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2559ซึ่งมีกิจกรรมท ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2559 03:13 โดย นายสุขอนันต์ อักษร
 • กิจกรรมการนิเทศ เมื่อวันที่ 3 - 6 กรกฎาคม ศนฐ. ได้จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์หลักสูตรที่ 3.2 การพัฒนาทักษะ ict เพื่อการนิเทศการศึกษา ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2559 03:50 โดย นายสุขอนันต์ อักษร
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แนะแนว


ปฏิทินการนิเทศ


ข่าว สพฐ.


https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sookhanan/home/Lazada.png
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sookhanan/home/Amazon.jpeg
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sookhanan/home/Ebay.jpg

https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sookhanan/home/Alibaba.jpg